Note to self – 2023 01 07


Today I want to share thoughts about:

Hplus. Hplus is a state of relaxation as is expressed in a hypnotic state. The object here is that you go first so the other can follow.

BIAS. When you encounter a moment of blocking in your testing. You may indicator test for “BIAS”. When you get an indicator change, you may want to correct this symptom Bias first, before going along your path of inquiry.

Light as wave and as particle. Do you remember the YouTube video’s about light?! Light as a wave is more infrared and is more wavelike, has less energy, can be everywhere at the same time and can penetrate anything without any problem. Light as a particle is more ultraviolet, can be pinpointed and is restricted in space.

You might want use this in testing. Project red and test. This signals you if there is an issue [being everywhere at the same time], and project blue to pinpoint the specific problem in time and space trestriction in time and space] .

Mark the spots with magnets (appropriate sight up, or plus an minus together to sample neutral) and do Cranio Sacral work to finish the job. Do not forget to correct the issue along the time line with the same correction everywhere.

Posted in blogging, Kinesiologie, kinesiology, stress management | Tagged , , , | Leave a comment

Notes to self – 2022 05 16


Checking for commitment

After having made the requested corrections, finish it off with the “ability to commit to the new situation”, checking for commitment.

Assume it should be 100%. And if not, work towards that level. So there is no underlying effort of the subconscious to work against the new status quo.

It is not that the subconscious is deliberately undermining the new status quo, yet there may be some type of rut that is working towards the old regime.

It is a matter of compliancy. Compliance meaning being able to follow the new set rules. So you might finding yourself checking for “compliance 100%” and test.

And of course anything may be used as long it is required to help the subconscious overcome this problem.

Working with coils

Imagine a coil where a current is to go through. A coil with a certain number of loops around an object that is at its core.

The goal is to run a certain current through the coil so this object gets magnatized.

Now two things can be observed: (1) the direction of the flow, (2) places that react to that amount of magnatization.

Variables at play are:

 • Number of loops.
 • Height of current.
 • Direction of flow.
 • Places that react.

All variables can be tested.

It’s the places that react that I find of interest, because they are like the weak spots of a balloon that show when they get filled with air.

Your job is to address these spots so they can do no harm now or at any time and place.

Importance of enough flow of lymph fluid

When there is a warm or cold sensation on the surface of the skin, remind yourself to stimulate the flow of lymph fluid, so that part of the body is stimulated with a fresh flow of nutrients and the ability to ‘wash’ that area.

Stimulating the lymph fluid can be done by (1) pushing the fluid to that area, (2) sucking the fluid from that area.

The first is running the soft lymph massage towards the area, the latter by soft massaging the area behind the area thus creating a type of under pressure, where this area has to get filled naturally.

The soft lymph massage is towards the lymph nodes.

Huib Salomons, practitioner of specialized kinesiology.

Continue reading
Posted in Kinesiologie, kinesiology, stress management | Tagged , , | Leave a comment

Layers


1. Discern channel

2. Discern number of levels

3. Discern level of focus

(4. Discern level of stress)

 1. Magnet positive
 2. Magnet negative
 3. Magnet neutral
 4. Magnet monopole
 5. Injection in
 6. Injection out
 7. Massage hold
 8. Massage rub

5. Applicatie method

6. Check effectiveness

Posted in blogging, Kinesiologie, kinesiology | Tagged , | Leave a comment

De wet van Hering


Genezing is altijd een terugreis naar een gezond en goed gevoel.

 • Gezond en goed voelen is veel meer dan het ontbreken van ‘symptomen’.
 • Het gaat om vrij te zijn van ‘toxines’.
 • Het is meer dan de moeite waard om een heel andere weg te kiezen dan blindelings de weg tegen het leven in te kiezen.

De wet van Hering is afkomstig van de homeopaat Constantin Hering, die deze wet ontwierp voor de homeopathie. Lang na Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie.

Hering heeft enkele wetmatigheden vervat in een wet, die van het allergrootste belang is voor een goed begrip van genezing en ziekte. Die wet is zeer duidelijk in het proces van ‘heling en genezing”.

Hering stelde dat… 

elke daadwerkelijke genezing verloopt volgens volgende krachtlijnen:

 1. van binnen naar buiten. Van binnen uit het lichaam naar de huid, de adem en het colon;
 2. van boven naar onder. Vanuit het hoofd naar de lagere lichaamsdelen;
 3. van vitale naar minder belangrijke organen/systemen;
 4. van nu naar toen. Het echte genezingsproces vindt in omgekeerde volgorde plaats van waarin het ongemaksproces verliep.

N. B. Deze wetmatigheden zijn van ontzaglijk belang bij de beoordeling van de resultaten van elk ingrijpen op de gezondheid van een levend wezen.

Suppressie

Elke reis naar binnen, dus naar het ‘ongemak’, is altijd apart en individueel en die reis kan beginnen met een lichte huidaandoening. Wordt dit onderdrukt dan ontstaat disbalans in de darmen (colon) , dit is constipatie of diarree.

N.B. Zelfs alternatieve behandelingen kunnen onderdrukkend werken. Een verkeerde toepassing van een supplement kan eveneens onderdrukken. Je kunt dus niet zonder meer zomaar supplementen gebruiken. Het gaat niet altijd over wat je gebruikt voor het helingsproces, maar hoe het wordt gebruikt.

Hiërarchisch kennen de organen een eenduidig verloop van belangrijkheid en die zijn…

 1. de ‘hersenen’ en het ‘hart’;
 2. de ‘darmen’. In dit gebied een onbalans ervaren voelt heel ongemakkelijk;
 3. de heel krachtige ‘lever’ en ‘alvleesklier’ die goed moeten blijven functioneren willen we in de toxische omgeving overleven;
 4. de ‘nieren’ en de ‘longen’, die heel delicaat zijn en ontvankelijker voor schade. Deze worden gesteund wanneer we ook de ‘lever’ en ‘alvleesklier’ ondersteunen;
 5. het laagst in de rang is de ‘huid’, die weliswaar het grootste orgaan is. Via de huid worden toxines geloosd, zodat het overbelaste lichaam uiteindelijk wel verlichting ervaart. Om die reden is het onderdrukken van koorts geen goed idee; de ziekte gaat steeds dieper in het lichaam.

Kortom:

 • Alle vitale organen hebben bescherming nodig, omdat ze met elkaar in verbinding staan.
 • Elke reactie – die verloopt volgens de wet van Hering – wijst op een genezend effect; 
 • Elke reactie – die omgekeerd hieraan verloopt – wijst op een onderdrukkend effect, wat we suppressie noemen.

N.B. In de klassieke geneeskunde worden stukjes van de organen genomen en bestudeerd, maar er wordt niet naar het geheel gekeken. In alternatieve geneeswijzen wordt naar de totaliteit van de mens gekeken. Natuurwetten kunnen niet doorbroken worden en dat is de grootste bijdrage van alternatieve geneeskunde.

N.B. Suppressie (onderdrukking) heeft altijd een ongunstige invloed op onze gezondheid.


Bijvoorbeeld.. Vroeger werd al gewezen op het effect van cortisone op eczeem. Enkele keren cortisone smeren, en het eczeem verdwijnt als sneeuw voor de zon. Helaas, in veel gevallen wordt dit gevolgd door het optreden van astma of andere ademhalingsproblemen.

De ziekte is verschoven van buiten (huid) naar binnen (longen), van een minder belangrijk naar een levensbelangrijk orgaan.

Cortisone werkt dus onderdrukkend. Het bedreigt onze gezondheid, ook al doet het hoogst onaangename symptomen (jeuk,…) verdwijnen.


Niveaus van functioneren

Bij het voorbeeld van eczeem en cortisone beperkt de verschuiving zich binnen het ‘lichamelijk niveau’. Er zijn echter ook verschuivingen mogelijk tussen verschillende niveaus.

Als de ziekte uit het hoofd verdwijnt, kunnen symptomen naar voren komen die uitgedrukt worden met zinnen die met ‘ik’ beginnen.

‘Ik ben moe, ik ben down‘.

Je geeft uiting aan je hogere zelf, het eerste is dat zich ontwikkelt als er heling/genezing plaatsvindt. En die kun je weer horen als iemand zich uitdrukt in de woorden als ‘Ik voel me beter’, ‘ik voel meer levensvreugde en zin.’

De Griekse George Vithoulkas, een andere belangrijke pionier van de homeopathie, gaf op grote schaal inzicht in de niveaus van het menselijk functioneren.

Volgens Vithoulkas zijn de belangrijke niveaus:

 1. het lichamelijke niveau,
 2. het emotionele niveau,
 3. het mentale niveau,
 4. (spititueel niveau).

Ziekte kan zich op elk van deze niveaus manifesteren.


1. Het ‘lichamelijke niveau’ spreekt voor zich. Dit is het terrein bij uitstek waarop de westerse geneeskunde zich beweegt. Ook binnen dit niveau zijn verschillende gradaties, ook weer bepaald door de wetten van Hering. 

In stijgende lijn van belangrijkheid, 

 1. van oppervlakking naar centraal, 
 2. van bijkomstig naar vitaal. 

De ‘nieren’ staan bijvoorbeeld hoger in rangorde dan de ‘huid’ , de ‘hersenen’ hoger dan de ‘nieren’ .


2. Het ’emotionele niveau’ staat boven het lichamelijke. Zo kan het onderdrukken van een lichamelijk probleem aanleiding geven tot symptomen op emotioneel vlak. 

Ook binnen dit niveau zijn er gradaties. Van beneden naar boven..

 1. Stemmingsstoornissen als prikkelbaarheid en verdrietigheid.
 2. Depressie.
 3. Regelrechte (zelf-)vernietigingsdrang of (zelf-)moordneiging.

3. Stoornissen op het ‘mentale niveau’ kennen we als geheugenproblemen, concentratieproblemen, ADHD, en zelfs persoonlijkheidsproblemen als borderline, schizofrenie of autisme.


4. Wellicht moeten we aan het schema van Vithoulkas een vierde dimensie toevoegen, namelijk het ‘spirituele niveau’.

Dit is… De mens, die zichzelf

 • Al dan niet ervaart als zinvol wezen
 • Al dan niet als deel uitmakend van een adembenemend kosmisch gebeuren.

Hier zitten we volop in de filosofische en metafysische dimensie van ons bestaan.


https://www.hcmaasmechelen.be/content/wat-homeopathie

De wetten van Hering

Posted in blogging, homeopathy, homoeopathy | Tagged , , | Leave a comment

Trance.. Generalize Distort Delete Associate


June 28, 2020

Category fitting ready for retrieval under stress

Nlp – neurolinguistic programming – states that after processing any information the brain (RAS – reticular activating system – in specific) tries to store the information by (in any of these categories)…

 • Generalization – does the information fit in any existing category, if not than what is the general stretch of the information.
 • Deletion – does the information fit in any existing category, if not than what can I delete from the information to fit in any category.
 • Distorting – does the information fit in any existing category, if not than what twist do I have to make to make the information fit.

… and add a description in the ‘information retrieval system’ in order to retrieve the stored information.

These are the traditional ways to make any information ready for retrieval. I feel the need to add one more criterium to sort by and that is …


 • Association – does the information fit in any existing category, if not than where does the information make a bell ring.

The latter addition suggests information is stored in related areas of past experiences, whether they are… good, bad, painful or fearful.

This also means that people have yet another valid mode of trance to slip in when they experience trance as a mode of survival.

The Information Retrieval

The aim of this ‘information retrieval system’ is to have ways to handle the stress situation at hand on autopilot… which is acting in a trance state while relating the situation at hand to stored information and similar occasions.

Huib Salomons, practitioner specialized kinesiology

Posted in blogging | Tagged , , , , , | Leave a comment

My Latest acknowledgements Specialized Kinesiology


ADRENALS

 • Test Sartorius
 • Alarm points: Sideways above the bellybutton

SUBCONSCIOUS VERSUS ALTER EGO’S

I think you are born as Self, incarnated in your body.
The subconscious as it is presented is the reminiscence of unresolved issues that linger in the back brain as Alter egos.
Those Alter egos prevent you from making the same mistake as it happened at that crucial time back then when it was an issue.
One can or has to destress those Alter ego’s for the person to live his/her natural life.

 • Alarm point: L5 area, opposite of alarm points for Adrenals.

EXTRA CHAKRA POINT

As it shows there is a master chakra point under the base of the skull (C1, C2)

 • Alarm point: C1, C2

ORGONE CHAKRA HEALING PENDANT

https://vinayaspirit.com/collections/best-sellers/products/orgone-chakra-healing-pendant

I have ordered several pendants and hope they will help me neutralize energy and as so serve as a healing constant to start the correction needed.

BASE OF HAND

The base of the hand relates to T1-T3

THALAMUS RELEASEPOINT

The thalamus ear point seems to be connected to the CIA (Common Integration Area, Three in One Concepts). Touching this point releases quickly and easy any stress-related age problem.

 1. Have the problem in pause lock.
 2. Identify the age at which this problem occurred as significant.
 3. Check if the CIA area reacts.
 4. Touch te Thalamus ear point (both sides).
 5. Check for the change that occurred.

TIMELINE RESHUFFLE

It is possible the timeline as we know from Past in the back, Future in front, All times above (timeline procedure) is perceived as being shuffled. Meaning maybe Past in future, Future in past, etc.

 1. Touch area directly above the belly button, shake the hyoid bone (both should give a muscle test (indicator) change).
 2. Test the configuration as how the timeline is perceived by mind body spirit.
 3. Have the problem in pause lock.
 4. Identify the age at which this problem occurred as significant.
 5. Check if the CIA area reacts.
 6. Touch te Thalamus ear point (both sides).
 7. Check for the change that occurred.

OBSESSIVE COMPULSIVE BEHAVIOUR

Obsessive Compulsive Behavior resides in the upper abdominal area.

 1. After you age recessed you will find the brain stem is under stress. And the lungs activated.

FIGHT FLIGHT FREEZE EXTENDED

 • Fight
 • Flight
 • Freeze
 • Supersede (take the place of (a person or thing previously in authority or use))
 • Transform (make a marked change in the form, nature, or appearance of)
 • Disperse (break up. circulate. diffuse. disappear. disband. discharge. dislodge. dispel)

TESTING CHANNEL (new)

When starting testing everyone assumes there is only one channel through which one can interact with the others energy. In a way you start testing from the 2nd channel (Testperson (1st) and me (2nd)).
I find it useful to test if you are in the right state of mind (channel) to perform the optimal corrrection.

 • I state “Testing channel!”, and then count/test to look for the best channel. Guess what it is most likely you find another channel number then this assumed number 2.
 • Reason for this maybe the possibility of you testing someone else i.e. the test person is not herself.

FILTERS (new)

You might want project filters in the testing procedure.

 • Polarisation filter with the intention to search for the most adequate information to be presented.
 • Statement filter.
  “If only I would have” (regret),
  “Pain, Fear, Fear of Pain” (flight),
  “I can” (opportunity)
 • Kabballah filter. The one with 12 nodes is more usefule/.
 • Magnification filter with numerical strenght output: normal or output with a twist. This is used to magnify the input while holding or stimulating a point on the body.

INFORMATION MODE (new)

Signals can be send in Electro mode, Magnetic mode, Information mode etc.

ANATOMY TRAINS (new)

Anatomy trains is the concept of all muscle are related to each other through facia lines.

 1. Arm > Back … Deep Yang linking Vessel
 2. Arm > Back … Superficial Yang linking Vessel
 3. Arm > Front … Deep Yin linking Vessel
 4. Arm > Front … Superficial Yin linking Vessel
 5. Body > Back … Superficial Governing Vessel
 6. Body > Front … Deep i Penetrating Vessel
 7. Body > Front … Deep ii Penetrating Vessel
 8. Body > Front … Deep iii Penetrating Vessel
 9. Body > Front … Superficial Central Vessel
 10. Body > Back … Functional Yang Heel Vessel
 11. Body > Front … Functional Yin Heel Vessel
 12. Body > Lateral … Girdle Vessel, RIEM
 13. Body > Spiral … Girdle Vessel, RIEM

While @ Anatomy Trains (R) they tend to correlate these lines to acupucture meridians, I rather relate them to one of the Wonder Meridians.

Central Vessel … giving and receiving issues.
Governing Vessel … emotional and mental issues.
Penetrating Vessel … Problems with position in the world
Girdle Vesel … triple burner and chakra relation

In my testing Girdle Vessel, RIEM is a special case. It has three modes.

 1. Pancreatic … contact point Pancreas 1
 2. Gall bladder … contact point GB 1, GB 25, GB 41
 3. Kidney … contact point Kidney 1 ==> is related to the Chakras.

ENDING THE PAIN CHAIN (new)

It seems the pain mechanism has something like ‘protecting against pain’ when the initial state of pain has receded.

At first the pain mechanism protects us for feeling pain by numbing the pain experience at all. But when the emergency has subsided the pain mechanism does make us hurt to prevent us from experiencing the same situation again.

When this pain chain is broken one can live life to its fullest again. That is the principal of the release.

WHEN DYING

Normally the frequency of a person can be dialed up to a point of locking muscle resistence. When at retesting this locking mechanism is failing, the person is dying.
Mirroring the locking frequency, the locking mechanism will not show.

BIOPOLARITY

The right of the body is Positive/Red, the left of the body Negative/Black.

The front is Positive/Red. The back of the body is Negative/Black.

The Top is Negative/Black. The feet are Positve/Red

“Dehydration” causes the body to switch polarity.

PAST PRESENT FUTURE

Past… Obsession, addiction, holding on to

Present… Neurosis, nervous breakdown

Future… Phobia, past projected in future

Posted in blogging, kinesiology, stress management | Tagged , , | Leave a comment

Four needle correction using horary pointsspecial points
Deficiency corrections with Horary points

Excess corrections with Horary points

 

Pols positions meridians

Control cycle


four_needle_horary A4 v2

Posted in Acupuncture, horary points, Kinesiologie | Tagged , , | Leave a comment

The Meta model


Meta Model Distinctions

The essential Meta Model consists of nine distinctions:

 1. Deletion: Missing Information
 2. Unspecified Referential Index: Pronouns
 3. Nominalizations: The wheelbarrow
 4. Unspecified verb
 5. Mind Reading
 6. Modal Operators: Should and can’t
 7. Universal Quantifiers
 8. Lost Performers

Each of these distinctions will be listed in the following units. For each, you will learn what it is, listen to an audio, read examples, and complete an exercise. >> [blog]


The Modal Operator

What are they anyway? What do they do, and how do they work?

A MO is “mode of operating,” a way of being in the world and relating to part of it, or all of it.

A MO is a verb that modifies another verb, so it is always followed by another verb. “I have to work.” “I can become successful”.

A MO is a verb that modifies how an activity is done, because a verb always describes an activity or process.

A MO functions in the same way that an adverb does, and perhaps should be called an adverb. An adverb sometimes precedes the verb that is modified, and sometimes follows it, while a MO always precedes it, and this is part of the power of a MO.

A MO sets a general orientation or global direction before we know what the activity is. Often a person says simply, “I can’t,” or “I want to,” since the content is specified by the context. However, since the words themselves do not specify a content or context, it is very easy to generalize the statement to a wide range of content/contexts.

A MO modulates our experience of much (or all) of what we do in very important ways. Think of any simple neutral activity, and describe it in a brief phrase, such as “looking out the window.” Next say the following sentences to yourself, and become aware of your experience of each of them, noticing how your experience changes with each sentence, particularly where your attention goes, and how you feel:
– “I want to look out the window.”
– “I have to look out the window.”
– “I can look out the window.”
– “I choose to look out the window.”

The “mode of operating” in the first is to be pulled toward the activity, with a sense of pleasure and anticipation. The “mode of operating” in the second is to be pushed toward it, usually from behind, and usually also with some sense of not wanting to do it. (Thanks to John McWhirter for pointing out this push/pull parameter of motivation.)
The last two are somewhat different; “Can” simply directs your attention to alternate avenues of possibility. In addition to “looking out the window,” other possible directions get my attention. “Choose” presupposes these alternatives, focusing more on the internal experience of selecting between the alternatives.

Posted in blogging, neuro semantics, NLP | Tagged , , | Leave a comment

Pro memory _ Test lists


Test lists for my practice


 • Time / Space
 • Criteria / Scope
 • Memory / Recall
 • Commitment / Community
 • Volume / Velocity
 • Technique / Method
 • Temperature / Intensity
 • Virus/Bacteria/Parasite/Fungus

And another list  …

 • Transform
 • Translate
 • Transcend
 • Transport
 • Dissolve
 • Ressolve
 • Manifest
 • Be Now


 • Up, Under, Over, Beyond

Endorphin, Adrenaline,  Dopamin, Serotonin, Oxyticin 

Endorphins. Diminishes our perceptions of pain.  Keeps us going during work-outs, gives us a “runner’s high”, and helps us to endure difficulties. Good for those late nights, 70+ hour weeks, and back-breaking middle seats.

Endorphins are known as the neurotransmitters of pleasure. The reason: we are dealing in fact with natural opiates. The effects of these are the same as those of synthetic opiates such as heroin, morphine, and cannabis, but without the harmful side effects. They are produced in the interior of the brain, within the hypothalamus, and its receptors are spread throughout the body. When we suffer from an injury or from pain, endorphins are released into the blood stream which act as analgesics. Furthermore, they have a positive euphoric effect on a person’s disposition. Endorphins are released in great quantities during many pleasurable moments; for example, during sex (especially during orgasm), during extreme sports, when we listen to good music or when we eat chocolate.” [blog]

Adrenaline is a hormone produced by the adrenal gland in the body of many animals. When it is produced in the body it stimulates the heart-rate, dilates blood vessels and air passages, and has a number of more minor effects. Adrenaline is naturally produced in high-stress or physically exhilarating situations. The term “fight or flight” is often used to characterize the circumstances under which adrenaline is released into the body. It is an early evolutionary adaptation to allow better coping with dangerous and unexpected situations. With dilated blood vessels and air passages, the body is able to pass more blood to the muscles and get more oxygen into the lungs in a timely manner, increasing physical performance for short bursts of time.” [blog]

Dopamine. Motivates us to achieve incremental goals. Rewards motivated behavior. Kind of like the “greed” function of our brain. Makes us feel good when we check things off the “to do list” or get through project milestones. Highly addictive.

Serotonin.  Provides the feeling of significance, pride, status. It drives us to seek the recognition of others. Want to do it “for my mom, my boss, my wife.” It reinforces the sense of relationships with the group, allegiance.  imon Sinek calls this the Leadership chemical and what creates a sense of allegiance and organizational cohesion.

Oxytocin. Creates intimacy, trust; feeling that someone will protect you. Moms, babies, lovers feel this when they are protected and loved. Feeling of safety.


Tesla numerology

 • 9
 • 3 – 6
 • 1 – 2 – 4  – 7 – 8 – 5

vortex-based-mathematics-vbm-5

Posted in blogging, levels of communication, neuro semantics, NLP, psyche | Tagged | Leave a comment

Gamma 1 Gamma 2 revisited


In a previous blog post I wrote about Gamma 1 Gamma 2.

Now I knew about this ‘extra’ manual muscle testing already, because I was already exposed to it by the HOLOGRAM testing from Richard Utt. Where this muscle test is performed in 7 (contraction to extension) and 7 (extension to contraction) positions. Where each position is related to a specific acupuncture meridian.

To keep it in its simplest form!!

 1. Usually one tests only from contraction to extension after positioning the muscle in its maximal contraction. With gamma 1 and gamma 2 testing one brings the muscle in its most extended position and tests the muscle even further to extension.
 2. Now you can also do this test is a reversed manner. Position the muscle in its extended position and test from extended to contracted direction. Now bring the muscle in its contracted position and test even further to its contracted position.

Observation!!

What I noticed when working with testing the previous is, that testing the muscle from extension to a further extension (1) one can relate that imbalance to a recent trauma, specifically within the last three weeks. Subsequently the reverse (from contraction to even further contraction) (2) the imbalance seems to be related to a trauma that occurred much further in the past.

Thought you might want to experiment with this given yourself!

 

Posted in Acupuncture, blogging, kinesiology, stress management, touch for health | Tagged , , | Leave a comment