De wet van Hering


Genezing is altijd een terugreis naar een gezond en goed gevoel.

 • Gezond en goed voelen is veel meer dan het ontbreken van ‘symptomen’.
 • Het gaat om vrij te zijn van ‘toxines’.
 • Het is meer dan de moeite waard om een heel andere weg te kiezen dan blindelings de weg tegen het leven in te kiezen.

De wet van Hering is afkomstig van de homeopaat Constantin Hering, die deze wet ontwierp voor de homeopathie. Lang na Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie.

Hering heeft enkele wetmatigheden vervat in een wet, die van het allergrootste belang is voor een goed begrip van genezing en ziekte. Die wet is zeer duidelijk in het proces van ‘heling en genezing”.

Hering stelde dat… 

elke daadwerkelijke genezing verloopt volgens volgende krachtlijnen:

 1. van binnen naar buiten. Van binnen uit het lichaam naar de huid, de adem en het colon;
 2. van boven naar onder. Vanuit het hoofd naar de lagere lichaamsdelen;
 3. van vitale naar minder belangrijke organen/systemen;
 4. van nu naar toen. Het echte genezingsproces vindt in omgekeerde volgorde plaats van waarin het ongemaksproces verliep.

N. B. Deze wetmatigheden zijn van ontzaglijk belang bij de beoordeling van de resultaten van elk ingrijpen op de gezondheid van een levend wezen.

Suppressie

Elke reis naar binnen, dus naar het ‘ongemak’, is altijd apart en individueel en die reis kan beginnen met een lichte huidaandoening. Wordt dit onderdrukt dan ontstaat disbalans in de darmen (colon) , dit is constipatie of diarree.

N.B. Zelfs alternatieve behandelingen kunnen onderdrukkend werken. Een verkeerde toepassing van een supplement kan eveneens onderdrukken. Je kunt dus niet zonder meer zomaar supplementen gebruiken. Het gaat niet altijd over wat je gebruikt voor het helingsproces, maar hoe het wordt gebruikt.

Hiërarchisch kennen de organen een eenduidig verloop van belangrijkheid en die zijn…

 1. de ‘hersenen’ en het ‘hart’;
 2. de ‘darmen’. In dit gebied een onbalans ervaren voelt heel ongemakkelijk;
 3. de heel krachtige ‘lever’ en ‘alvleesklier’ die goed moeten blijven functioneren willen we in de toxische omgeving overleven;
 4. de ‘nieren’ en de ‘longen’, die heel delicaat zijn en ontvankelijker voor schade. Deze worden gesteund wanneer we ook de ‘lever’ en ‘alvleesklier’ ondersteunen;
 5. het laagst in de rang is de ‘huid’, die weliswaar het grootste orgaan is. Via de huid worden toxines geloosd, zodat het overbelaste lichaam uiteindelijk wel verlichting ervaart. Om die reden is het onderdrukken van koorts geen goed idee; de ziekte gaat steeds dieper in het lichaam.

Kortom:

 • Alle vitale organen hebben bescherming nodig, omdat ze met elkaar in verbinding staan.
 • Elke reactie – die verloopt volgens de wet van Hering – wijst op een genezend effect; 
 • Elke reactie – die omgekeerd hieraan verloopt – wijst op een onderdrukkend effect, wat we suppressie noemen.

N.B. In de klassieke geneeskunde worden stukjes van de organen genomen en bestudeerd, maar er wordt niet naar het geheel gekeken. In alternatieve geneeswijzen wordt naar de totaliteit van de mens gekeken. Natuurwetten kunnen niet doorbroken worden en dat is de grootste bijdrage van alternatieve geneeskunde.

N.B. Suppressie (onderdrukking) heeft altijd een ongunstige invloed op onze gezondheid.


Bijvoorbeeld.. Vroeger werd al gewezen op het effect van cortisone op eczeem. Enkele keren cortisone smeren, en het eczeem verdwijnt als sneeuw voor de zon. Helaas, in veel gevallen wordt dit gevolgd door het optreden van astma of andere ademhalingsproblemen.

De ziekte is verschoven van buiten (huid) naar binnen (longen), van een minder belangrijk naar een levensbelangrijk orgaan.

Cortisone werkt dus onderdrukkend. Het bedreigt onze gezondheid, ook al doet het hoogst onaangename symptomen (jeuk,…) verdwijnen.


Niveaus van functioneren

Bij het voorbeeld van eczeem en cortisone beperkt de verschuiving zich binnen het ‘lichamelijk niveau’. Er zijn echter ook verschuivingen mogelijk tussen verschillende niveaus.

Als de ziekte uit het hoofd verdwijnt, kunnen symptomen naar voren komen die uitgedrukt worden met zinnen die met ‘ik’ beginnen.

‘Ik ben moe, ik ben down‘.

Je geeft uiting aan je hogere zelf, het eerste is dat zich ontwikkelt als er heling/genezing plaatsvindt. En die kun je weer horen als iemand zich uitdrukt in de woorden als ‘Ik voel me beter’, ‘ik voel meer levensvreugde en zin.’

De Griekse George Vithoulkas, een andere belangrijke pionier van de homeopathie, gaf op grote schaal inzicht in de niveaus van het menselijk functioneren.

Volgens Vithoulkas zijn de belangrijke niveaus:

 1. het lichamelijke niveau,
 2. het emotionele niveau,
 3. het mentale niveau,
 4. (spititueel niveau).

Ziekte kan zich op elk van deze niveaus manifesteren.


1. Het ‘lichamelijke niveau’ spreekt voor zich. Dit is het terrein bij uitstek waarop de westerse geneeskunde zich beweegt. Ook binnen dit niveau zijn verschillende gradaties, ook weer bepaald door de wetten van Hering. 

In stijgende lijn van belangrijkheid, 

 1. van oppervlakking naar centraal, 
 2. van bijkomstig naar vitaal. 

De ‘nieren’ staan bijvoorbeeld hoger in rangorde dan de ‘huid’ , de ‘hersenen’ hoger dan de ‘nieren’ .


2. Het ’emotionele niveau’ staat boven het lichamelijke. Zo kan het onderdrukken van een lichamelijk probleem aanleiding geven tot symptomen op emotioneel vlak. 

Ook binnen dit niveau zijn er gradaties. Van beneden naar boven..

 1. Stemmingsstoornissen als prikkelbaarheid en verdrietigheid.
 2. Depressie.
 3. Regelrechte (zelf-)vernietigingsdrang of (zelf-)moordneiging.

3. Stoornissen op het ‘mentale niveau’ kennen we als geheugenproblemen, concentratieproblemen, ADHD, en zelfs persoonlijkheidsproblemen als borderline, schizofrenie of autisme.


4. Wellicht moeten we aan het schema van Vithoulkas een vierde dimensie toevoegen, namelijk het ‘spirituele niveau’.

Dit is… De mens, die zichzelf

 • Al dan niet ervaart als zinvol wezen
 • Al dan niet als deel uitmakend van een adembenemend kosmisch gebeuren.

Hier zitten we volop in de filosofische en metafysische dimensie van ons bestaan.


https://www.hcmaasmechelen.be/content/wat-homeopathie

De wetten van Hering

This entry was posted in blogging, homeopathy, homoeopathy and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s